Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка — Енциклопедія Сучасної України

Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

«НАУКО́ВІ ЗБІ́РКИ ЛЬВІ́ВСЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ МУЗИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ імені М. В. Лисенка» Засн. 2000 як «Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені М. В. Лисенка». Від 2007 – сучасна назва. Виходять двічі на рік; наклад 100 прим. Матеріали публікують укр. та англ. мовами. Висвітлюють питання історії, теорії, естетики композитор. та виконав. творчості, муз. педагогіки. Серед розділів – «Композиторська творчість в історичній перспективі», «Світовий резонанс музичної україністики», «Сучасні виміри музичної інтерпретології», «Світова му- зична культура: стилі, жанри, пер­соналії». Гол. ред. – І. Пилатюк (від 2000).

О. Т. Катрич


Покликання на статтю