Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету

«НАУКО́ВІ ПРАЦІ КІРОВОГРА́ДСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» – див. «Центральноукраїнський науковий вісник».

2020

Покликання на статтю