Науково-дослідна кафедра історії України при ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Науково-дослідна кафедра історії України при ВУАН

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНА КА́ФЕДРА ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ ПРИ ВУАН Засн. 1924 у Києві М. Грушевсь­ким, який відтоді її очолював. Мала секції методології і соціол. обґрунтування історії, соц.-екон. історії України, історії культури. Від 1925 при секції історії культури діяв Кабінет примітив. культури та нар. творчості при ВУАН; від 1928 при каф. – відділи історії України та примітив. культури і нар. творчості, які М. Грушевський планував перетворити в Укр. істор. ін-т та Ін-т для досліду пережитків примітив. культури і нар. творчості України. На каф. працювали: О. Гермайзе, К. Грушевська, О. Грушевський, В. Данилевич, П. Клименко, Ф. Колесса, І. Крип'якевич, М. Марковський, М. Петровський, Ф. Савченко, П. Федоренко, В. Щербина та ін.; в аспірантурі навч. О. Баранович, В. Ігнатієнко, І. Кравченко, Л. Окіншевич, О. Степанишина, М. Ткаченко, С. Шамрай, В. Юркевич та ін. Вона стала ос­новою формування київ. школи М. Грушевського. Співроб. каф. досліджували соц.-екон. та політ. історію України 17 – поч. 20 ст., вивчали етнол., культурол. та літературозн. проблеми. Друк. органи – «Студії з історії України» (3 т., 1926–30) і «Первісне громадянство та його пережитки на Україні» (разом із Культурно-істор. комісією ВУАН та Комісією істор. пісенності ВУАН; 8 книг, 12 вип., 1926–29). Ліквідована 1930.

Літ.: Юркова О. В. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924–1930 рр.). К., 1999.

О. В. Юркова


Покликання на статтю