Науково-педагогічна комісія ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Науково-педагогічна комісія ВУАН

НАУКО́ВО-ПЕДАГОГІ́ЧНА КОМІ́СІЯ ВУАН Засн. 1921 у Києві. Голова – О. Корчак-Чепурківський, секр. – О. Дорошкевич, чл.: О. Гермайзе, Г. Іваниця, В. Підгаєцький, а також 10 позаштат. чл. Спочатку складалася з 2-х (охорони здоров'я дітей і методики пед. роботи), згодом – з 4-х секцій: Ін-т фіз. культури (кер. – В. Підгаєцький), при якому засн. музей фіз. культури, кабінети гігієни, євгеніки, анатомо-антропометр., антропосоціології, лаб. біохімії та праці й фізіології; труд. школи (О. Музиченко), що розробляла анкету-інструкцію для збирання відомостей про розвиток ідеї труд. школи в Україні; історії освіти в Україні (С. Постернак), на засіданнях якої читали доповіді з історії освіти, укладали системат. бібліографію; вищої освіти (О. Яната), що розглядала питання реформи вищої школи в Україні та розробляла програми з україно­знавства. При ній діяло бюро пед. інформації та консультації (1926 його відвідали понад 800, 1927 – понад 1000 учителів і студентів). 1925 кер. Комісії став В. Дурдуківський, а 1-а Київ. труд. школа ім. Т. Шевченка, яку він очолював, – дослідною при ній (чл. Комісії очолювали та оцінювали всі навч.-метод. проекти у школі). 1929 видано 1-й том «Праць…» Комісії за ред. В. Дурдуківського. Співроб. досліджували історію освіти, пед. персоналії, значення термінології у процесі створення нової дидактики, форми роботи за дослідн. методом, сан.-гіг. умови навч., бюджет часу учнів труд. шкіл та ін.; брали участь у роботі Київ. педол. станції, Всеукр. конф. пед. освіти, Всеукр. наук. конф. фіз. культури, Всесоюз. конф. з психофізіології (Мос­ква) тощо; організували пед. термінол. комісію в складі Ін-ту укр. наук. мови ВУАН. Після процесу СВУ 1930 діяльність Комісії почали згортати, більшість її співроб. зазнали репресій. 1934 вона увійшла до складу Ін-ту з вивчення організму людини ВУАН (див. Фізіології Інститут ім. О. Богомольця НАНУ).

Літ.: Полонська-Василенко Н. Українська академія наук: Нарис історії. К., 1993; Храмов Ю., Руда С., Павленко Ю. Рання історія Академії наук України (1918–1921). К., 1993; Сухомлинська О. Педагогіка і педагоги в діяльності Всеукраїнської академії наук // Істор.-пед. альм. 2017. № 1.

О. П. Міхно


Покликання на статтю