Науково-технічне слово — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічне слово

«НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНЕ СЛО́ВО» – щорічний бюлетень. Засн. 1992 Тех. ком-том стандартизації наук.-тех. термінології. Видавав до 1995 Держ. ун-т «Львів. політехніка» укр. мовою накладом 1000–2000 прим. Осн. тематика: укр. термінотворення, укр. наук.-тех. мова, проблеми стандартування, укла­дання словників, питання перекладу тощо. Наук. ред. – В. Перхач. Від 1998 замість бюлетеня видають серію «Проблеми української термінології» «Вісника Національного університету “Львівська політехніка”».

Б. Є. Рицар


Покликання на статтю