Науменко Анатолій Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Науменко Анатолій Максимович

НАУ́МЕНКО Анатолій Максимович (02. 10. 1941, м. Мелітополь Запоріз. обл.) – літературознавець, германіст, перекладознавець, методист. Д-р філол. н. (1991), проф. (1991). Закін. Моск. ун-т (1967). Працював викл. Краснояр. технол. ін-ту (1967–71); зав. каф. зарубіж. літ-ри Удмурт. ун-ту (1974–80, м. Іжевськ; обидва – РФ); зав. каф. нім. філології Сімфероп. ун-ту (1980–91); зав. однойм. каф. та деканом філол. ф-ту Мелітоп. пед. ін-ту (1991–97); зав. каф. нім. філології і перекладу герман. мов Запоріз. ун-ту (1997–2004); від 2004 – зав. каф. теорії та практики перекладу Чорномор. ун-ту (Миколаїв). Гол. тематика наук. праць – німецькомовна філологія, проблематика – нац. специфіка та філософія мови, соц. і нац. закономірності літ. процесу, ідіостиль митця, неадекватність лінгвіст. перекладу, сутність худож. образу в белетристиці, філол. підхід до навч. студента тощо. Організатор Всеукр. конф. «Нові підходи в філології вищої школи» (від 1992). Гол. ред. ж. «Новітня філологія» (1992–2019). У Миколаєві вийшло зібр. творів Н. у 8-ми т. (2015–17).

Пр.: Німецька мова: Підруч. К., 1992 (спів­авт.); Жанровая специфика австрийской драмы 1918–38. З., 1998; Das kon­zeptuelle Übersetzen: Goethes «Faust» in ostslawischer Übersetzung. Zaporizza, 1999; Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики): Навч. посіб. В., 2005; Теорія та практика перекладу (німецька мова): Підруч. В., 2006 (спів­авт.); Перекладознавство (німецько-український напрям): Підруч. К., 2008 (спів­авт.); Складові індивідуального стилю перекладача // Новітня філологія. 2009. № 13; Проблема відтворення авторської концепції художнього твору в процесі перекладу // Фах. та худож. переклад: теорія, методологія, практика: Зб. наук. пр. К., 2016 (спів­авт.); Редагування оригіналу та критика перекладу // Могилян. читання. 2016. Т. 6; Боротьба двох течій (моделей) в історії європейського перекладу // Наук. зап. [Ніжин. ун-ту]. Сер. Філол. науки. 2016. Вип. 2; Основи наукових досліджень. М., 2018 (спів­авт.).

Літ.: Рихло П. В. Концептуальний переклад // Пит. літературознавства. 2000. Вип. 6.

І. М. Скляр

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю