Кіс Теофіл-Іван — Енциклопедія Сучасної України

Кіс Теофіл-Іван

КІС Теофіл-Іван (04. 10. 1926, с. Гошів, нині Долин. р-ну Івано-Фр. обл.) – політолог, громадський діяч. Дійс. чл. УВАН (1985) і НТШ у Канаді (1989). Закін. г-зію у Мюнхені (1954). Здобув ступ. бакалавра з міжнар. релігієзнавства (1960) та д-ра сусп.-політ. й екон. н. (1964) у Лювен. катол. ун-ті (Бельгія), де й працював від 1961; у 1966–93 – проф. каф. політології, 1998–2003 – проф.-емерит, водночас – співзасн. і зав. каф. українознавства Оттав. ун-ту; ред. друк. органу цієї каф. – ж. «Studia Ucrainica». Здійснює порівнял. дослідж. різних сусп.-політ., екон. і вибор. систем (Сх. Європа, Німеччина, Швеція, Франція та ін.). Кер. підготов. курсів Асоц. молодих укр. політологів і політиків у Києві. Учасник усіх з'їздів Міжнар. асоц. україністів.

Пр.: Les pays de l'Europe de l`Est, Leurs rapports mutuels et le problème de leur intégration dans l'orbite de l`URSS. Louvain, 1964; La problématique de la convergence: théories et hypothèse. Montreal; Paris, 1971; Les structures du pouvoir et perception des politiques au XXIVe Congrès du parti communiste de l'Union Soviétique. Laval, 1972; Le fédéralisme soviétique: ses particularités typologiques. Ottawa, 1973; Considérations sur l'identité nationale de l'Ukraine // Studia Ucrainica. 1978. Vol. 1; До питання державності та міжнародної суб'єктності України/УРСР // Віднова. 1987. Т. 6/7; Nationhood, Statehood and the International Status of the Ukrainian SSR/Ukraine. Ottawa, 1989; Інститут Президентства в Україні // Нова Політика. 2000. Т. 1(27).

Ю. Б. Ковалів


Покликання на статтю