Науменко Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Науменко Микола Іванович

НАУ́МЕНКО Микола Іванович (17. 12. 1958, с. Мар'янівка Поліс. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій. Д-р тех. н. (1996), проф. (2003). Засл. діяч н. і т. України (2004). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006). Закін. Київ. вище військ. інж. уч-ще зв'язку (1981), де відтоді й працював (нині Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації); 1997–2004 – 1-й заст. нач. Гол. упр. військ. освіти, 2004–05 – 1-й заст. дир. Департаменту кадрової політики та військ. освіти, 2005–12 – дир. Департаменту військ. освіти та науки Мін-ва оборони України; водночас 2008–10 – гол. н. с. н.-д. центру Військ. ін-ту Київ. ун-ту. Наук. дослідження: теорія високо­швид­кіс. завадостійкої передачі інформації негаусів. каналами із пам'яттю та фазовою нестаціонарністю, побудова сучас. АСК спец. призначення.

Пр.: Оптимальный и подоптималь­ный прием сигналов со сверточным кодированием в негауссовских каналах с памятью и фазовой нестационарностью // Изв. вузов. Радиоэлектроника. К., 1995. Т. 38, № 1; Високошвидкісна завадостійка передача інформації в каналах телекомунікаційних систем. К., 2003; Технології комп'ютерних мереж АСУ військами: Підруч. Х., 2004 (спів­авт.); Алгебраїчні методи побудови сигнально-кодових конструкцій. Х., 2007 (спів­авт.); Теорія сигнально-кодових конструкцій. Х., 2008 (спів­авт.); The deri­va­tive orthogonal signal systems // Intern. J. of Engineering Practical Research. 2012. Vol. 1, issue 1 (спів­авт.).

В. І. Солодовник


Покликання на статтю