Науменко Ольга Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Науменко Ольга Іванівна

НАУ́МЕНКО Ольга Іванівна (15. 10. 1944, Київ) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1988). Закін. Київ. мед. ін-т (1967). Відтоді працювала в Київ. НДІ туберкульозу і груд. хірургії (нині Ін-т фтизіатрії і пульмонології НАМНУ); 1970–95 – в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ (Київ): 1989–95 – пров. н. с. Вивчала взаємозв'язок гемопоетич. клітин і клітин мікрооточення в нормі та при вірус. лейкозі, субмікроскопічні особливості лейкоз. клітин при різних формах цього захворювання людини.

Пр.: Механизмы лейкозогенеза. К., 1975; Лейкозные клетки: происхождение, ультраструктура, дифференцировка. К., 1984; Электронно-микроско­пи­ческая характеристика клеток крови при остром миелобластном лейкозе // Гематология и переливание крови. 1989. Вып. 24; Ультраструктурные особенности нарушения эритропоэза при вирусном лейкозе Раушера // Эксперим. онкология. 1990. № 12; Механизмы вирусного лейкозогенеза. К., 1992.

С. Д. Шербан


Покликання на статтю