Науменко Раїса Андріївна — Енциклопедія Сучасної України

Науменко Раїса Андріївна

НАУ́МЕНКО Раїса Андріївна (12. 06. 1956, с. Тарасо-Григорівка Чигирин. р-ну Черкас. обл. – 18. 12. 2019, Київ) – педагог, фахівець у галузі державного управління. Канд. пед. н. (1994), д-р н. з держ. упр. (2013), проф. (2018). Закін. Київ. пед. ін-т (1980). Відтоді учителювала; 1989–2001 працювала в Ін-ті педагогіки АПНУ; 2001–14 – у Нац. академії держ. упр. при Президентові України (обидва – Київ); 2015–18 – проф. каф. менеджменту, від 2018 – проф. каф. публіч. упр. та адміністрування Київ. торг.-екон. ун-ту. Досліджувала проблеми держ. кадр. політики, держ. служби, модернізації освіти.

Пр.: Перспективи розвитку позашкільної освіти: аспекти взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій. 2010; Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти: Навч. посіб. 2011 (спів­авт.); Державне регулювання розвитку позашкільної освіти в Україні. 2012; Реформування державної кадрової політики в Україні. 2014 (спів­авт.); Кадрове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування в умовах глобалізаційних викликів // Пробл. міжнар. відносин: Зб. наук. пр. 2018. Вип. 14 (усі – Київ).

М. Ю. Базарова


Покликання на статтю