Науменко Федір Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Науменко Федір Іванович

НАУ́МЕНКО Федір Іванович (псевд.: Б. І. Фін, Ф. І. Горобець, Ф. І. Андронович, М. Ф. Фурс; 01. 05. 1901, с. Березівка, нині Талалаїв. р-ну Черніг. обл. – 13. 01. 1991, Львів) – педагог, історик педагогіки, журналіст. Канд. пед. н. (1948). Навч. у Київ. худож.-архіт. ін-ті (1921–24), Моск. ун-ті (1929–32). Учителював (1924–29); працював ст. н. с. Наркомосу РСФРР, водночас доц. Моск. пед. ін-ту (1930–32); дир. НДІ педагогіки у м. Сталінград (нині Волгоград, 1932–33); заст. дир. і зав. каф. педагогіки Астрахан. (1933–34), Ставроп. (1934–42; усі – РФ), Чимкент. (нині Шимкент, Казахстан, 1942–43) пед. ін-тів; дир. і зав. каф. педагогіки Ставроп. пед. ін-ту (1943–44); зав. каф. педагогіки Львів. ун-ту (1944–50, 1954–70); проректор і зав. каф. педагогіки Чернів. ун-ту (1950–54). Почес. д-р філософії Марбур. ун-ту (Німеччина, 1983). Наук. дослідження: історія укр. та зарубіж. освіти і пед. думки, проблеми педагогіки ВШ. Досліджував пед. систему А. Макаренка, був ред. 10-ти макаренкознав. збірників (1949–85). Серед відомих книг – «Школа Київської Русі: лекції з історії педагогіки для студентів університетів» (К., 1964), «Педагог-гуманіст і просвітитель Іван (Йов) Борецький» (1963), «Основи педагогіки О. В. Духновича» (1964), «Про предмет і принципи дидактики вищої школи» (1970), «Актуальні питання дидактики вищої школи» (1974; усі – Львів). Упорядкував зб. для дітей «Українські народні казки» (К., 1949), «Казки слов'янських народів» (Уж., 1955); уклав підручники для шкіл з польс. мовою навчання.

Пр.: А. С. Макаренко про роль педагога у вихованні. Л., 1956; Боротьба української молоді за університет. Л., 1961; Колектив і особистість в педагогічній системі А. С. Макаренка // Рад. школа. 1963. № 10; А. С. Макаренко як дидакт // Там само. 1967. № 3; Педагог-демократ О. В. Духнович // Духнович О. В. Вибрані твори. Т. 2. Пряшів, 1967; Традиції народньої педагогіки в творчості Сковороди // Пед. погляди Г. Сковороди: Зб. К., 1972.

Літ.: Просвітитель і педагог // За рад. науку. 1961, 17 листоп.; Шлепецький А. Ф. І. Науменко про карпатських педагогів // Нове життя. 1963, 23 листоп.; Львович Г. Медаль А. С. Макаренка – Федору Івановичу Науменку // За рад. науку. 1971, 4 черв.; Федір Іванович Науменко (До 80-річчя від дня народження) // Наук. зап. Культур. союзу укр. трудящих ЧССР. Пряшів, 1982. № 10; Калагурка Х. Федір Науменко і його спів­праця з українськими карпатистами Чехословаччини: до 210-ї річниці з дня народження О. Духновича // Дукля. 2013. № 1.

ДА: ЛННБУ. Ф. 148; Арх. Львів. ун-ту. Ф. 119, оп. 2, спр. 5725.

О. О. Дзьобан


Покликання на статтю