Науменко Юрій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Науменко Юрій Васильович

НАУ́МЕНКО Юрій Васильович (22. 04. 1952, м. Ростов-на-Дону, РФ) – фахівець у галузі машинознавства. Д-р тех. н. (2010). Закін. Укр. ін-т інж. водного госп-ва (Рівне, 1974). Відтоді працював на підпр-вах та в установах водного госп-ва й АПК; 1988–2000 – доц. каф. заг.-тех. дисциплін Рівнен. пед. ін-ту; від 2001 – у Нац. ун-ті водного госп-ва та природокористування (Рівне): від 2014 – проф. каф. буд., дорож., меліорат., с.-г. машин і обладнання. Осн. напрям наук. дослідж. – проблеми робочих процесів машин барабан. типу. Розробив наук. основи теорії створення рац. процесів тонкого подрібнення в барабан. млинах на основі концепції енергет. селективності дезінтеграції.

Пр.: Основи теорії режимів роботи барабанних млинів. Р., 2009; Теоретичні основи робочих процесів машин барабанного типу. Р., 2014 (спів­авт.); Основи теорії робочих процесів барабанних млинів. Р., 2014; Теорія обертових машин: Підруч. К.; Р., 2015; The tumbling mill rotation stability // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. 2018. № 1; Revealing the effect of decreased energy intensity of grinding self-excitation of auto-oscillating of the intrachamber fill // Eastern-European J. of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 1, № 1.

В. Й. Сівко


Покликання на статтю