Наумець Зінаїда Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Наумець Зінаїда Петрівна

НАУ́МЕЦЬ Зінаїда Петрівна (07. 12. 1928, м-ко Ровеньки, нині місто Луган. обл. – 12. 09. 2012, Харків) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1990). Закін. Новочеркас. зоотех.-вет. ін-т (РФ, 1951). Відтоді працювала вет. лікарем у Ворошиловгр. (нині Луган.) обл.; 1957–61 – викл. Донец. с.-г. технікуму; 1961–98 – в Ін-ті експерим. і клін. вет. медицини УААН (Харків): від 1990 – пров. н. с. Розробила та одержала штами перещеплюваних клітин нирки плода корови та перещеплюваних клітин селезінки плода лейкоз. корови, способи їх культивування й збереження; препарат «Серогідролізин» (для профілактики і лікування нео­натал. діарей у телят); живильне середовище «Геосгідролізин» (для вирощування культури клітин).

Пр.: Деякі біологічні властивості великобляшечних і дрібнобляшечних клонів вірусу ящуру типу А 22 // Ветеринарія: Респ. міжвід. темат. наук. зб. К., 1971. Вип. 28; Респираторные болезни сельскохозяйственных животных. К., 1986; Профилактическое и лечебное действие серогидролизина при нео­натальных диареях телят // Актуал. пробл. вет. и зоотех. науки в интенсификации животноводства: Мат. конф., посвящ. 70-летию МВА. Москва, 1990; Получение специфической антисыворотки к вирусу ньюкаслской болезни инфекционного бурсита птиц на крупном рогатом скоте // Пробл. зооiнженерiї та вет. медицини: Зб. наук. пр. Харків. зоо­вет. ін-ту. Х., 2001. Ч. 2, вип. 8 (усі – спів­авт.).

Літ.: Стеценко В. І. Наумець Зінаїда Петрівна // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001.

В. І. Стеценко


Покликання на статтю