Науково-педагогічна бібліотека України ім. В. Сухомлинського Державна — Енциклопедія Сучасної України

Науково-педагогічна бібліотека України ім. В. Сухомлинського Державна

НАУКО́ВО-ПЕДАГОГІ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НИ ім. В. Сухомлинського Державна Засн. 1999 у Києві шляхом об'єдн. 2-х спец. пед. б-к: Ін-ту педагогіки АПНУ та Центр. освітян. б-ки Мін-ва освіти України. 2003 присвоєно ім'я В. Сухомлинського. Мета діяльності – проведення наук. дослідж. із питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформ. діяльності, пед. джерелознавства й біографіки, історії освіти, вивчення твор. та наук. спадщини В. Сухомлинського, сприяння наук.-інформ. забезпеченню та здійсненню наук. дослідж. у галузі освіти, педагогіки, психології, упровадженню досягнень науки та сучас. досвіду в роботу закладів освіти та їхніх структур. підрозділів – б-к, а також підвищенню профес., духов. і культур. рівня пед., наук., наук.-пед. працівників, користувачів б-ки. Результати наук. діяльності співроб. б-ки відображено в понад 600 працях (монографії, словники, метод. рекомендації, практ. посібники, огляд. і довідк. вид., аналіт. і реферат. матеріали, статті) та апробовано під час участі працівників установи в наук.-практ. заходах різного рівня. До пріоритет. напрямів діяльності також належить формування нац. галуз. інформ. ресурсу шляхом розвитку корпорат. зв'язків між б-ками мережі та інтеграція їх у глобал. інформ. простір; здійснення наук.-інформ. забезпечення розвитку освіти, педагогіки, психології; координація та наук.-метод. забезпечення функ­ціонування мережі освітян. б-к Мін-ва освіти і науки України та НАПНУ; розвиток соціокультур. діяльності й міжнар. співроб-ва. У структурі – 8 відділів: комплектування та наук. опрацювання документів; наук. орг-ції та зберігання фонду; наук.-докум. забезпечення, соціокультур. діяльності та міжнар. зв'язків; історії освіти; наук. інформ.-бібліогр. діяльності; наук.-метод. забезпечення діяльності мережі освітян. б-к; наук. рефератив. та аналіт. інформації у сфері освіти; наук.-тех. забезпечення та впровадження комп'ютер. технологій. Універсал. книжк. фонд б-ки – бл. 600 тис. документів на традиц. та електрон. носіях. Особлива частина фонду (28 081 документ) – рідкісні вид. пед., психол. та історико-культур. напрямів 17 – поч. 20 ст., що належать до нац. культур. надбання України. Функціонують кілька читал. залів: заг., дисертац., фонду В. Сухомлинського, кабінет бібліотекознавства, персонал. та міжбібліотеч. абонемент. Від 2016 працює кімната-музей рідкіс. книги – творча лаб., де здійснюють н.-д., культ.-осв. та виставково-експозиц. діяльність. За підтримки програми ЄС Еразмус+ (Жан Моне) 2017 створ. Пункт європ. інформації «Все про Європу». 2018 розгорнуто музейну експозицію «Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України: історія і сучасність». Результати діяльності б-ки в інформ. просторі презентує двомов. портал, через який надано доступ до галуз. ресурсів (Наук.-пед. електронна б-ка, електрон. каталог, віртуал. інформ.-бібліогр. ресурси), міжнар. баз даних тощо. Сформовано галуз. сегмент у заг.-держ. рефератив. базі даних «Україніка наукова» та укр. реферат. ж. «Джерело». Б-ка надає такі послуги: електронна доставка документів, замовлення документів через електрон. каталог, довідк.-консультац. служба «Запитай бібліотекаря», індексування документів за Універсал. десятк. класифікацією, інформ. супровід масових заходів тощо. Розроблено систему наук.-практ., культ.-осв. і худож.-мист. заходів (книжк. темат. та персонал. виставки, літ.-муз. композиції, зустрічі з діячами освіти, культури). Б-ка проводить презентації, спів­працює з громад. орг-ціями (Укр. асоціацією ім. В. Сухомлинського, Укр. бібліотеч. асоціацією, Укр. т-вом Я. Корчака, громад. спілкою «Українська асоціація освіти дорослих»), наук. ін-тами НАПНУ, закладами освіти, Київ. малою академією наук України, НБУВ та ін. б-ками, Пед. музеєм України. Започатковано наук.-практ. проекти: наук.-пед. лекторій «Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти й науки», постійно діючий наук.-методол. семінар «Наукова бібліотека та якість сучасної освіти», «Бібліометрика педагогічної науки», «Національна академія педагогічних наук України». Створ. електронні наук. період. вид.: «Науково-педагогічні студії», «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського». Перший дир. – П. Рогова (1999–2014), від 2015 – Л. Березівська.

Л. Д. Березівська, С. М. Кравченко, Л. І. Страйгородська


Покликання на статтю