Нагребельний Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Нагребельний Володимир Петрович

НАГРЕБЕ́ЛЬНИЙ Володимир Петрович (23. 01. 1953, с. Крилівка Андрушів. р-ну Житомир. обл.) – правознавець. Канд. юрид. н. (1984), чл.-кор. НАПрНУ (2002). Держ. премія України в галузі н. і т. (2004). Орден «За заслуги» 3-го (2009) і 2-го (2013) ступ. Закін. Київ. ун-т (1979). Відтоді працює в Ін-ті держави і права НАНУ (Київ): від 1993 – заст. дир., водночас від 1998 – дир. Центру банків. права. Наук. дослідження: організац.-правові проблеми держ. регулювання та держ. упр. у сфері економіки, правове регулювання інвестиц., підприємн. і банків. діяльності, енергет. право, правові засади функціонування фонд. ринку в Україні, правове регулювання зовн.-екон. відносин, правове забезпечення відносин органів публіч. адміністрації та громадян. Чл. редколегії та один з авторів вид. «Юридична енциклопедія» (т. 1–6, К., 1998–2004).

Пр.: Управление материально-техническим снабжением сельского хозяйства. К., 1985; Правовий статус Академії наук України: історія та сучасність. К., 1993; 2013 (спів­авт.); Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні. К., 1995 (спів­авт.); Основи правознавства: Навч. посіб. Ів.-Ф., 2003 (спів­авт.); Фінансове право України. Загальна частина: Навч. посіб. С., 2004 (спів­авт.); Судовий захист прав людини в Україні і проблеми кримінальної юстиції: Наук. нариси. К., 2008 (спів­авт.); Державний контроль Антимонопольного комітету України за узгодженими діями суб'єктів господарювання. К., 2017 (спів­авт.); Національна академія наук України: правові засади організації і діяльності: до 100-річчя утворен­ня НАН України. К., 2018 (спів­авт.).

В. П. Горбатенко


Покликання на статтю