Кривошеїн Петро Кузьмич — Енциклопедія Сучасної України

Кривошеїн Петро Кузьмич

КРИВОШЕ́ЇН Петро Кузьмич (10. 06. 1942, с. Грішновка Сталінгр., нині Вол­гогр. обл., РФ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1990), проф. (1991). Закін. Саратов. юрид. ін-т (РФ, 1970). Працював слідчим в орга­нах внутр. справ Молдови; 1979–81 – у Київ. філії ВНДІ МВС СРСР; від 1981 – в Укр. академії внутр. справ (Київ): від 1991 – проф. каф. кримінал. права. 1993 ви­­їхав до РФ. Був проф. каф. кри­­мінал. права Волгогр. академії МВС РФ; від 1997 – зав. каф. дисциплін кримінал.-правового циклу Астрахан. тех. ун-ту. Дослі­­джує проблеми кримінал. пра­ва.

Пр.: Квалификация и учет пов­тор­ных преступлений. К., 1986; Продолжаемое преступление и проблемы его квалификации. К., 1989 (спів­авт.); Повторность в советском уголовном праве (теоретические и практические проб­лемы). К., 1990; Практика применения уголовного законодательства о про­должаемых преступлениях. К., 1990; О принципе равенства перед уголовным законом // Совр. пробл. противодействия преступности: Мат. всерос. на­учно-практ. конф. (22–23 июня 2010 г., г. Волгоград). Волгоград, 2010 (спів­авт.).

О. М. Джужа


Покликання на статтю