Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна — Енциклопедія Сучасної України

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

НАШИНЕ́ЦЬ-НАУ́МОВА Анфіса Юріївна (26. 05. 1974, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (2018). Закін. Нац. пед. ун-т (Київ, 2002). Працювала в Ін-ті муніцип. менеджменту та бізнесу (2003–06); Укр. академії бізнесу та підприємництва (2006–07); Нац. авіац. ун-ті (2007–13; усі – Київ); від 2014 – у Київ. ун-ті ім. Б. Грінченка: 2016–17 – зав. каф. публіч. та приват. права, від 2017 – заст. декана з наук.-метод. та навч. роботи ф-ту права та міжнар. відносин. Наук. дослідження: інформ. право, правова інформатика, тектологія інформ. безпеки, кримінологія (у сфері вивчення кібер­злочинності), міжнар. інформ. право.

Пр.: Фінансове право: Навч.-метод. комплекс. К., 2008 (спів­авт.); Інформаційна безпека: питання правового регулювання. К., 2017; Інформаційна безпека суб'єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування. Хн., 2017 (спів­авт.); Правове забезпечення інформаційної безпеки: міжнародний досвід і можливість використання // Право і сусп-во. 2018. № 6; До питання щодо боротьби з кібершпіонажем: вивчення та осмислення // Актуал. пробл. правознавства: Зб. наук. пр. Т., 2019. Вип. 1(17).

І. А. Грицяк


Покликання на статтю