Наша спілка — Енциклопедія Сучасної України

Наша спілка

«НА́ША СПІ́ЛКА» – часопис для українського селянства. Видавала укр. мовою 1923–26 в Празі Укр. селян. спілка на еміграції в Чехо-Словаччині. Усього вийшло 7 чисел. Пропагували створення Укр. самост. труд. республіки, закликали селян до об'єднання в Спілку з метою ефективнішої участі в сусп. житті, підвищенні свого фахового та загальноосвіт. рівня. Вміщували громад.-політ. й просвітні матеріали, висвітлювали різні аспекти кооп. та с.-г. життя, публікували інформацію зі світлинами про діяльність Укр. селян. спілки, з життя укр. селян, міжнар. новини, огляди укр. та іноз. часописів, літ. твори тощо. Рубрики: «З життя українського селянства на еміграції», «Хроніка», «Що чувати в світі», «З часописів», «Оповістки». Із вид. співпрацювали А. Животко, К. Коберський (псевд. К. Пушкарь), М. Шаповал, Г. Никифорів (псевд.: Гр. Наш), А. Рибалко та ін. Поширювали в Чехо-Словаччині, Галичині та на Волині.

Літ.: Савка М. Українська еміграційна преса у Чехословацькій Республіці (20–30-ті рр. ХХ ст.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2002.

Н. Б. Брайлян


Покликання на статтю