Наш лемко — Енциклопедія Сучасної України

Наш лемко

«НАШ ЛЕ́МКО» – двотижневик і видавництво у Львові. Засн. І. Тиктором з метою стримання полонізації насел. Лемківщини. Часопис виходив 1934–39 кожного 1-го й 15-го числа місяця укр. мовою та лемків. говіркою. Опубл. 137 ч. Ставив за мету піднесення нац. свідомості лемків, виведення їх з «духовної нужди», прагнув допомогти селянам стати замож., тому в перші роки вид. присвятило багато матеріалів господар. справам, питанням гігієни. Містило статті про діяльність УГКЦ та її провід. діячів, повідомлення з Великої України (про голод та ін.), інформацію про діяльність укр. осередків у діаспорі, музейне т-во «Лемківщина» в Сяноку, подавало репортажі з варшав. процесу над членами ОУН, Карпат. України тощо. Мало літ. сторінку, де друкували художні твори Р. Антоновича, Ю. Тарновича та ін. Рубрики: «Новинки», «З життя Лемківщини», «Господарський кутик», «З наших міст і сіл», «Що чувати в світі», «З історії Лемківщини», «Історичний словник Лемківщини», «Короткий політичний огляд», «Вісті з наших установ», «З просвітного життя», «Поради», «Жіноча сторінка», «Трибуна наших читачів», «Не ридай, а добувай!», «Ріжне й цікаве» тощо. Окрім газети, ред. видала низку книжок у серіях: «Бібліотека “Нашого Лемка”» – «Перша лемківська читанка» (1934); «Бібліотека Лемківщини» – «Українське весілля на Лемківщині» І. Бугери, «Східніми межами Лемківщини» Ф. Коковського, «Історичні пам'ятки в західніх Карпатах» Ю. Тарновича (усі – 1937), «Як говорив Бескид» Р. Антоновича, «Лови на лемківському Бескиді» Ю. Тарновича (обидві – 1938), «Звичаї та вірування Лемківщини» І. Бугери (1939). Як політично опозиц., видання зазнавало неоднораз. конфіскацій з боку польс. влади за вияви державниц. поглядів на ідею нац. школи, виступи проти москвофільства, захист укр. нац. інтересів загалом. Видавці та відп. ред. І. Тиктор (1934–36), М. Таранько (1936–37), редколегія (1938), видавець і ред. Ю. Тарнович (1939).

Літ.: Видання Івана Тиктора та концерну «Українська Преса»: Бібліогр. покажч. (1923–1977). Л., 2000.

М. О. Гринько

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
М. О. Гринько . Наш лемко // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71007 (дата звернення: 23.10.2021)