Кіт Григорій Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Кіт Григорій Семенович

КІТ Григорій Семенович (05. 03. 1930, с. Миколаїв, нині Пустомитiв. р-ну Львiв. обл.) – фахiвець у галузi математичних проблем механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1988), чл.-кор. НАНУ (1990). Дійс. чл. НТШ (1992). Премiї iм. О. Динника (1987) та ім. М. Лаврентьє- ва (2003) НАНУ. Держ. премія України в галузі н. і т. (2011). Закiн. Львiв. ун-т (1953). Працював у Фiз.-мех. iн-тi АН УРСР (1956–72); від 1973 – в Iн-тi приклад. проблем механiки i математики НАНУ (обидва – Львів): 1979–90 – заст. дир. з наук. роботи, 1990–2003 – дир., від 2003 – радник при дирекції; водночас від 1980 – зав. вiддiлу матем. методів механіки руйнування та контакт. явищ; 1988–2000 – проф. каф. матем. моделювання Львів. ун-ту. Наук. праці стосуються механіки деформів. твердого тіла, матем. моделювання фіз.-мех. процесів і контакт. явищ у тілах з тріщинами і включеннями. Гол. ред. ж. «Математичні методи та фізико-механічні поля» (від 1990), наук. зб. «Прикладні проблеми механіки і математики» (2003–11).

Пр.: Плоские задачи термоупругости для тел с трещинами. К., 1983 (співавт.); Метод потенциалов в трехмерных задачах термоупругости тел с трещинами. К., 1989 (співавт.); Нестационарные процессы в телах с дефектами типа трещин. К., 1992 (співавт.); Elastodynamic scattering from a thin-walled inclusion of low rigidity // Intern. J. Engineering Science. 1999. Vol. 37; Задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з тепловиділенням на круговій області (тріщині) // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2008. № 4; Напружений стан тіл з термічними циліндричними включеннями та тріщинами (плоска деформація) // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2010. № 3.

Літ.: Григорій Семенович Кіт: Біобібліографія. Л., 2000; Кіт Г. С.: До 70-річчя з дня народження // Вісн. НАНУ. 2000. № 3; Про наукову та науково-організаційну діяльність члена-кореспондента НАН України Григорія Семеновича Кіта (до 80-річчя від дня народження) // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2010. № 1; 80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. С. Кіта // Вісн. НАНУ. 2010. № 3; Григорій Семенович Кіт: Біобібліогр. покажч. Л., 2010.

В. О. Міщенко


Покликання на статтю