Національний центр обліку та аудиту — Енциклопедія Сучасної України

Національний центр обліку та аудиту

НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЦЕНТР О́БЛІКУ ТА АУДИ́ТУ Засн. 1993 у Києві згідно з розпорядженням КМ України, є структур. підрозділом Нац. академії статистики, обліку та аудиту. Осн. завдання: підготовка бухгалтерів та аудиторів для отримання встановлених чинним законодавством сертифікатів про рівень профес. кваліфікації; перепідготовка профес. практикуючих бухгалтерів та аудиторів і підвищення їхньої кваліфікації; розроблення та видання метод. і навч. посібників з обліку, аналізу, аудиту та аудитор. діяльності; орг-ція наук., наук.-практ., практ. семінарів, конф., круглих столів та ін. форм популяризації результатів наук. дослідж. та обговорення практич. проблем у сфері обліку й аудиту. Щороку в Центрі проходять удосконалення профес. знань понад 500 аудиторів. Знач. внесок у розбудову його діяльності зробили Г. Корнієнко (зав. у 1993–2008), О. Бородкін, В. Соп­ко, А. Кузьмінський, В. Пантелєєв та ін. Нині співроб. Центру здійснюють наук. дослідж. за ком­плекс. наук. темою: «Розвиток методології та організації сучасного аудиту». Серед чл. наук. школи аудиту – О. Редько, К. Сурніна, Н. Проскуріна, І. Дмитренко, О. Лубенченко (зав. Центру від 2017).

О. Е. Лубенченко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. Е. Лубенченко . Національний центр обліку та аудиту // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71037 (дата звернення: 24.09.2021)