Національне багатство — Енциклопедія Сучасної України

Національне багатство

НАЦІОНА́ЛЬНЕ БАГА́ТСТВО – сукупність матеріальних і духов­них благ суспільства (суспільне багатство), що охоплює основні та оборотні виробничі фонди (будинки, споруди, машини, сировину, паливо тощо) всіх форм влас­ності, резерви й страхові запаси, особисте майно населення, культурні й духовні цінності та інші блага. До складу Н. б. входять природ­ні ресурси (розвідані й нерозвідані поклади корис. копалин, земля, ліси, води та ін.), виробничий потенціал, економічний потенціал, людський потенціал, культ.-осв. рівень насел. країни. Н. б. – один із гол. показників екон. стану країни. Його правовий режим визначають, зазвичай, на основі конституцій і законів відповід. дер­жави.

Літ.: Селезнев В. В. Основы рыноч­ной экономики Украины. К., 1999.

В. П. Нагребельний

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. П. Нагребельний . Національне багатство // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71050 (дата звернення: 23.09.2021)