Національна рада жінок України — Енциклопедія Сучасної України

Національна рада жінок України

НАЦІОНА́ЛЬНА РА́ДА ЖІНО́К УКРАЇ́НИ Веде свою історію від Нац. ради укр. жінок (НРУЖ; ін. назва – Укр. жін. нац. рада) – жін. громад. об'єднання, створ. 1919 у м. Ка­м'янець-Подільський (нині Хмельн. обл.). Головою тієї орг-ції була С. Русова, її заст. – М. Грушевська, К. Малицька, З. Мірна-Хільчевська, Л. Старицька-Черняхівська, актив. діячками – Х. Кононенко, О. Лотоцька, М. Рудницька. Орг-ція співпрацювала з міжнар. жін. орг-ціями, увійшла до низки міжнар. об'єднань, допомагала українцям на батьківщині. 1930 її активістки надсилали до міжнар. орг-цій меморандуми щодо політики пацифікації, яку здійснював уряд Польщі. Філії НРУЖ діяли у Берліні, Берні, Римі, Парижі; центр НРУЖ у Празі (на чолі з С. Русовою) – до 1937. У 1938 орг-ція самоліквідувалася. Поновлена 1999 як Н. р. ж. У. на установ. зборах у Києві представницями 6-ти орг-цій: «Жіночої громади» (голова – М. Драч), Союзу українок (А. Пашко), Жінок України Спілки (М. Орлик), Всеукраїнського жіночого товариства ім. Олени Теліги (О. Кобець), «Жінки і діти України» (А. Комарова), «Дія» (Т. Кондратюк). Статут зареєстр. 2002. Мета діяльності – консолідація зусиль жін. громад. орг-цій, спрямов. на покращення становища жінок у державі; підвищення їхньої ролі й соц. статусу в сусп-ві; задоволення та захист спіл. інтересів жін. громад. орг-цій – чл. Ради. Гол. завдання: захист інтересів нац. жін. орг-цій у міжнар. жін. русі та міжнар. жін. орг-ціях; обстою­вання рівних прав і можливостей для всіх громадян України; запобігання всім формам дискримінації щодо жінок; сприяння стабіл. розвитку сусп-ва та міжнар. спілкуванню, співпраця з держ. установами, міжнар. неуряд. орг-ціями, ін. громад. формуваннями. Напрями діяльності – міжнар. співроб-во та взаєм. розвиток, міжнар. мир і безпека; форми – лобіювання законопроектів чи місц. норматив. актів, інформ. просвіта через ЗМІ тощо. 2000 на 29-й сесії Ген. асамблеї Міжнар. ради жінок у Гельсинкі Н. р. ж. У. повернулася до цього об'єднання після 75-річ. перерви.

Гол. керів. орган Н. р. ж. У. – з'їзд, у міжз'їздів. період – рада. Окрім установ., за час діяльності проведено позачерг. (2000), 3-й (2002), 4-й (2005), 5-й (2009), 6-й (2012), 7-й (2014) звітно-виборчі з'їзди. Постійні ком-ти Н. р. ж. У.: організац.; «Статус жінки» (законодавство, дотримання конвенції, права людини, міжнар. зв'язки та мир); «Постійний розвиток» (економіка, права споживача, жінки та зайнятість, жінки у містах і сільс. місцевості); «Загальний добробут» (здоров'я, дозвілля, проживання, харчування); «Спілкування» (освіта, ЗМІ, мист-во, літ-ра, музика); «Соціальні питання» (дитина і сім'я, молодь, старіння, міграція); секції: «Жіноцтво в сучасній демоекономічній реальності України», «Жінки та охорона здоров'я: проблеми й перспективи», «Освіта і професійна підготовка жінок: Місце жінки в науці», «Демократія та її перспективи в Україні», «Торгівля жінками: Проблеми і реалії», «Принципи духовності й етичних засад сучасної сім'ї». Перша голова – І. Голубєва (1999–2009), від 2014 – Л. Порохняк-Гановська.

О. М. Веселова


Покликання на статтю