Національна ліга — Енциклопедія Сучасної України

Національна ліга

НАЦІОНА́ЛЬНА ЛІ́ГА (Liga Narodowa) – нелегальна польська політична організація. Засн. 1893 у Варшаві шляхом реорганізації Польс. ліги (створ. 1887) з ініціативи Р. Дмовського, З. Балицького, Я. Поплавського та ін. До її складу увійшли орг-ції, що діяли на усіх польс. землях, розділених між Рос., Австро-Угор. і Нім. імперіями: Спілка польс. молоді («Зет»), Нац. робітн. спілка, «Сокіл», Т-во нар. школи та ін. 1894 з метою конспірації кер-во орг-цією перенесено у Галичину. Осн. метою діяльності проголошено боротьбу за незалежність Польщі. Для цього в усіх польс. землях розпочато створення легал. польс. орг-цій, зокрема Національно-демократичної партії. Окрім заг. кер-ва, Н. л. опікувалася видавн. діяльністю (книги, брошури, газети), боролася за запровадження польс. мови у школах і навч. закладах. У ставленні до ін. націй, зокрема українців, чл. Н. л. дотримувалися позицій польс. великодерж. шовінізму. Їхня заг. кількість становила бл. 350 осіб. Під час рев. подій 1905–07 Н. л. пере­йшла на пророс. позиції, оскільки сподівалася домогтися згоди від царського уряду на автономію Королівства Польського у складі Рос. імперії (через це 1908 і 1911 від Н. л. відкололася низка чл.). З поч. 1-ї світ. вій­ни брала участь у формуванні 1-го Польс. легіону в складі рос. армії. Після відновлення незалежності Польщі 1918 поступово втратила популярність, 1928 припинила існування.

Л. О. Зашкільняк


Покликання на статтю