Національна думка — Енциклопедія Сучасної України

Національна думка

«НАЦІОНА́ЛЬНА ДУ́МКА» – молодіжний місячник національного спрямування. Видавала укр. мовою Група укр. нац. молоді у Празі 1924–27. Спочатку функціонував на правах рукопису, від листопада 1926 виходив друком. Редагувала колегія. Ред. – Олесь Бабій (1926–27; автор статей). Друкували багато ідеол. та громад.-політ. матеріалів, зокрема висвітлювали життя укр. емігрантів, насамперед студентства та Групи укр. нац. молоді, вміщували статті істор., військ. та вихов. тематики, мемуари, публікували інформацію з життя на етніч. укр. землях, огляди укр. та іноз. преси. У деяких числах 1924–25 була невелика літ. частина, де опубліковано поет. твори І. Борковського, П. Карманського, крит. огляди Л. Нигрицького (псевд. Г. Лужницького). Рубрики: «Зі студентського життя», «З життя Ґрупи У.Н.М.», «З радянської України», «З преси» («Огляд подій»), «Хроніка», «Некролог», «Рецензії» («Бібліоґрафія»), «Ріжне», «Лист до редакції». Серед авторів – Д. Андрієвський, О. Бойдуник, С. Борисенко, Ю. Вассиян, І. Вільха, О. Грицай, В. Галан, І. Ґижа, В. Євтимович, Ф. Когут, М. Лозинський, В. Мартинець, М. Масюкевич, В. Муха, С. Нижанківський, В. Садовський, Г. Сіманц, М. Сокільський, Р. Сушко, К. Чехович, Р. Ярий. Часопис розповсюджували в Чехо-Словаччині, Польщі, Німеччині та ін. країнах Європи, а також у США.

Літ.: Савка М. Українська еміграційна преса у Чехословацькій Республіці (20–30-ті рр. ХХ ст.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2002.

Н. Б. Брайлян

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю