Національна академія державного управління при Президентові України — Енциклопедія Сучасної України

Національна академія державного управління при Президентові України

НАЦІОНА́ЛЬНА АКАДЕ́МІЯ ДЕРЖА́ВНОГО УПРАВЛІ́ННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕ́НТОВІ УКРАЇ́НИ – див. Академія державного управління при Президентові України.

2020

Покликання на статтю