Національна академія державного управління при Президентові України — Енциклопедія Сучасної України

Національна академія державного управління при Президентові України

НАЦІОНА́ЛЬНА АКАДЕ́МІЯ ДЕРЖА́ВНОГО УПРАВЛІ́ННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕ́НТОВІ УКРАЇ́НИ – див. Академія державного управління при Президентові України.

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
. Національна академія державного управління при Президентові України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71071 (дата звернення: 27.09.2021)