Нацик Василь Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Нацик Василь Дмитрович

НА́ЦИК Василь Дмитрович (05. 09. 1938, с. Данівка Козелец. р-ну Черніг. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1992). Закін. Чернів. ун-т (1961). Від 1965 працює у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): 1984–2004 – зав., від 2004 – гол. н. с. відділ. фізики реал. кристалів; водночас від 1981 – проф. каф. фізики кристалів Харків. ун-ту. Наук. дослідження: акуст. емісія у кристалах, динам. теорія дефектів кристал. ґратки, взаємозв'язок мех. та електрон. властивостей металів, акуст. спектроскопія твердих тіл, низькотемпературна фізика пластичності й міцності, ультрадрібнозерн. та нанокристал. матеріали, квант. теорія пластичності та дифузії.

Пр.: Электронное торможение дислокаций в металлах // УФН. 1973. Т. 111, № 4; Электроны, дислокации, звук. Мос­ква, 1977; Континуальная и динамическая теория дислокаций // Физ. материаловедение в СССР. К., 1986; Тун­нельно-термоактивационный механизм диффузии вакансий в квантовом кристалле // ФНТ. 2017. Т. 43, № 10; Низ­котемпературные механические свойства фуллеритов: структура, упругость, пластичность, прочность // Там само. 2019. Т. 45, № 1 (усі – спів­авт.).

О. М. Калиненко


Покликання на статтю