Находов Володимир Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Находов Володимир Федорович

НАХО́ДОВ Володимир Федорович (25. 11. 1951, смт Ворзель Ірпін. міськ­ради Київ. обл.) – фахівець у галузі енергетичних систем та комплексів. Д-р тех. н. (2018). Закін. Київ. політех. ін-т (1975), де відтоді (з перервою) й працює (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): від 1997 – доц. каф. електропостачання; 2002–03 – нач. упр. стратегії та екон. політики енергозбереження Держ. ком-ту України з енергозбереження (Київ). Наук. дослідження: методи керування попитом споживачів на електр. потужність та енергію в енергет. системах; методи контролю ефективності використання електроенергії на вироб.-госп. об'єктах.

Пр.: Проблеми, методи та засоби управління використанням електричної енергії // Наук. вісті Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». 1997. № 1; Ймовірнісно-статистичний підхід до побудови енергобалансів виробничо-господарських об'єктів // Пром. електроенергетика та електротехніка. 2007. № 6; Контроль ефективності енерговикористання – ключова проблема управління енергозбереженням // Энергосбе­ре­жение, энергетика, энергоаудит. 2009. № 8; Концепція побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електричної енергії на виробничо-господарських об'єктах // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2013. № 1; Оценка потенциала снижения затрат энергосистемы в результате выравнивания суточных графиков ее электрической нагрузки // Вicн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2016. № 4 (усі – спів­авт.).

М. Ю. Ільченко


Покликання на статтю