Находкін Микола Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Находкін Микола Григорович

НАХО́ДКІН Микола Григорович (25. 01. 1925, с. Прохорівка Драбів., нині Канів. р-ну Черкас. обл. – 03. 07. 2018, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1966), проф. (1966), акад. НАНУ (1990). Засл. діяч н. і т. України (1995). Держ. премії УРСР (1970) та України (1997) у галузі н. і т. Премія ім. Н. Моргуліса НАНУ (2007). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2004, 2009, 2015). Закін. Київ. ун-т (1950), де відтоді й працював: 1966–72 – проф. каф. електроніки, 1972–98 – засн. і зав. каф. кріоген. та мікроелектроніки, водночас 1972–91 – декан радіофіз. ф-ту. Засн. і гол. ред. міжвідом. зб. «Фундаментальные ос­новы оптической памяти и среды» (1982–2002). Наук. дослідження: емісійні явища, іонізац. спектроскопія, сканувал. тунельна мікроскопія. Н. очолював наук. школу з проблем електрон. спектроскопії, серед осн. напрямів діяльності якої – вивчення процесів взаємодії електронів та м'якого рентґенів. випромінювання з твердим тілом, вторинна електронна емісія, електронна спектроскопія, мас-спектрометрія, формування структури тонких плівок, термоемісія з оксид. та ін. напівпровідник. катодів, тунельна сканувал. мікроскопія та діагностика наноструктур. Н. – один із фундаторів розвитку запису інформації на термопластиках в Україні.

Пр.: Лазеры в криминалистике и су­дебных экспертизах. 1986 (спів­авт.); Атлас ионизационных спектров. 1989; Ионизационная спектроскопия. 1992; Елементи функціональної електроніки: Навч. посіб. 2002 (спів­авт.); Елементи функцiональної електронiки. 2002 (спів­авт.); Фізичні основи мікро- та наноелектроніки: Підруч. 2005 (спів­авт.); Тим, хто торує свій шлях у науку. 2008 (спів­авт.); Атомна фiзика. 2012 (спів­авт.); Задачi з курсу фiзичних основ мiкро- та наноелектронiки. 2014 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: М. Г. Находкін – до 80-річчя від дня народження // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Радіофізика та електроніка. 2005. Вип. 8; Микола Григорович Находкін // УФЖ. 2015. Т. 60, № 1; Пам'яті Миколи Григоровича Находкіна // Там само. 2018. Т. 63, № 7.

А. Г. Наумовець


Покликання на статтю