Нахлік Євген Казимирович — Енциклопедія Сучасної України

Нахлік Євген Казимирович

НА́ХЛІК Євген Казимирович (22. 01. 1956, м. Судова Вишня Судово-Вишнян. р-ну Дрогоб. обл., нині Мостис. р-ну Львів. обл.) – літературо­знавець, критик, славіст, компаративіст. Д-р філол. н. (2009), проф. (2011), чл.-кор. НАНУ (2015), дійс. чл. НТШ (2017). Засл. діяч н. і т. України (2016). Премії ім. С. Єфремова (2003), ім. І. Франка НАНУ (2007), ім. Г. Костюка (2011), літ.-мист. премії ім. М. Коцюбинського (2010) та ім. П. Куліша (2012), обл. премії ім. І. Котляревського та ім. М. Возняка (обидві – 2015), Міжнар. літ. премія ім. Г. Сковороди «Сад божественних пісень» (2016). Закін. Львів. ун-т (1979). Від 1984 працював в Ін-ті літ-ри НАНУ (Київ): від 1991 – заст. дир. з наук. роботи й водночас кер. Львів. відділ. Ін-ту, яке 2011 реорганізов. в Ін-т І. Франка НАНУ: від 2012 – дир. Досліджує історію укр. літ-ри 18–20 ст. у зв'язках, порівнянні й типології з польс., рос. та ін. європ. літ-рами, сучас. укр. літ. процес, біографії і творчість окремих письменників, теор. питання літ-ри. Упорядник, автор передмови й коментарів до вид. «Твори» П. Куліша (т. 1, 1994; 1998). За наук. ред. Н. видано додаткові 51-й і 53-й (обидва – 2008) та 54-й (2011) томи до зібр. творів І. Франка у 50-ти т., «Покажчик купюр» до 50-томника (2009; усі – Київ), румун.-укр. наук. зб. «Taras Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean. Tapac Шевченко – апостол українського народу» (Bucures­ti, 2013). Автор розділів у колект. монографії «Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка» (2008), низки статей до вид. «Шевченківська енциклопедія» (т. 2–6, 2012–15), «Шевченківська енциклопедія. Літературні твори» (2016; усі – Київ). Наук. ред., упорядник й автор багатьох гасел у вид. «Франківська енциклопедія» (т. 1, Л., 2016), ред., упорядник та один з авторів статей у наук. зб. «Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації» (К.; Л., 2011, вип. 1). Брав участь в укладанні «Історії української літератури» (К., 1987, т. 1; 1995–96, кн. 1–2; 2005–06, кн. 1–2), «Історії Львова» (Л., 2007, т. 2), академ. «Історії української літератури» у 12-ти т. (2016), а також шкіл. посібника «Євген Маланюк» (2001, спів­авт.; обидва – Київ). Публікації Н. сприяли поверненню в сучасну укр. культуру чимало несправедливо забутих, замовчуваних та заборонених письменниц. постатей. Упорядник вид. з коментарями «Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст. Оповідання. Новели. Фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі)» (К., 1989), «Образки з життя: Оповідання, новели, нариси» (Л., 1989), «Літературна Львівщина: Хрестоматія для вивчення літератури рідного краю» (2004; спів­упорядник І. Гургула). Переклав з польс. мови монографію В. Мокрого «Література і філософсько-релігійна думка українського романтизму. Шевченко, Костомаров, Шашкевич» («Київ. полоніст. студії», К., 2015, т. 25, кн. 2).

Пр.: Українська романтична проза 20–60-х років ХІХ ст. К., 1988; Орест Авдикович – письменник, літературознавець, педагог. Л., 2001; Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. Л., 2003; Подружнє життя і позашлюбні романи Пантелеймона Куліша: Документально-біографічна студія. К., 2006; Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель. Т. 1–2. К., 2007; Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою: Біографічно-культурологічне дослідження. З додатком невідомого листування. Л., 2009 (спів­авт.); Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики. Л., 2010; «І мертвим, і живим, і ненарожденним», і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції. Л., 2014; Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст. Л., 2015; Від преромантизму до постмодернізму. Сильветки письменників. Літературно-критичні статті та рецензії. Екскурси до класики. Теоретико-компаративістичний уступ. Л., 2016.

Літ.: Євген Казимирович Нахлік: Біо­бібліогр. покажч. Л., 2011; Радишевський Р. Полоністичні та компаративні студії Євгена Нахліка (До 60-річ. ювілею) // Київ. полоніст. студії. К., 2016. Т. 27; J. Ławski. Prof. Jewhen Nachlik // Там само; 60-річчя члена-кореспондента НАН України Євгена Казимировича Нахліка // Вісн. НАНУ. 2016. № 1.

Р. П. Радишевський


Покликання на статтю