Наумовець Антон Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Наумовець Антон Григорович

НАУМО́ВЕЦЬ Антон Григорович (02. 01. 1936, с. Рудка, нині Брест. обл., Білорусь) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1973), проф. (1984), акад. НАНУ (1997). Засл. діяч н. і т. України (1995). Держ. премії СРСР (1988) та України (1997) в галузі н. і т. Премія ім. М. Боголюбова НАНУ (2004). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (2003), 4-го (2007), 3-го (2014), 2-го (2020) ступ. Медаль ЮНЕСКО «За внесок у розвиток нанонауки і нанотехнологій» (2016). Закін. Київ. ун-т (1957). Відтоді працює в Ін-ті фізики НАНУ (Київ): 1981–2013 – зав. відділу фіз. електроніки, від 2013 – гол. н. с.; водночас 1998–2004 – акад.-секр. Відділ. фізики і астрономії НАНУ, від 2004 – віце-президент НАНУ. Експериментально виявив знакозалеж. поверхн. дрейф адсорбов. атомів і молекул у неоднорід. електрич. полях та використав це явище для визначення дипольного моменту і поляризовності адсорбц. зв'язку. Обґрунту­вав необхідність дослідж. структури адсорбов. шарів за низьких т-р і вперше спостерігав багато двовимір. ґраток з великими періодами, що розупорядковуються за т-р нижче кімнатної. Довів існування непрямої взаємодії адсорбов. частинок через підкладку. Вперше спостерігав двовимірну конденсацію в адсорбов. плівках з відштовхувал. (диполь-дипольною) взаємодією і орієнтац. фазові переходи у неспівмір. з підкладкою адсорбов. плівках. Виявив і обґрунтував солітонну модель поверхн. дифузії адсорбатів, відкрив електронно-стимульоване розупорядковування адсорбов. плівок. Запропонував метод одержання ланцюжк. наноос­трівцевих плівок. Уперше спостерігав утворення двовимір. стекол на поверхнях.

Пр.: Surface diffusion of adsorba­tes // Surface Science Reports. 1985. Vol. 4; Двумерные кристаллы. К., 1988; Electron and light emission from island metal films and generation of hot electrons in nano­particles // Physics Reports. 2000. Vol. 328. № 2–3; Nanotribology: microscopic mecha­nisms of friction // Surface Science Reports. 2006. Vol. 60; Photovoltaic properties and photoconductivity in multilayer Ge/Si heterostructures with Ge nanoislands // J. of Materials Science. 2011. Vol. 46; Adsor­ption of oxygen on Mo (112) surface pre­covered with beryllium: formation of over­layer and electronic properties // The Euro­pean Physical J. 2013. Vol. 86; The impact of binding of macrocyclic metal complexes on amyloid fibrillization of insulin and lyso­zyme // J. of Molecular Recognition. 2017. Vol. 30 (усі – спів­авт.).

Літ.: Антон Григорович Наумовець: Біобібліографія вчених України. Л., 2005.

О. А. Марченко


Покликання на статтю