Наумов Микола Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Наумов Микола Олександрович

НАУ́МОВ Микола Олександрович (Нау­мов Николай Александрович; 06(18). 03. 1888, С.-Пе­тербург – 06. 07. 1959, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – російський міколог, фітопатолог. Д-р с.-г. (1935) та біол. (1946) н. (обидва – без захисту дис.), проф. (1926), чл.-кор. АН СРСР (1947). Закін. С.-Пе­тер­бур. ун-т (1910). Від 1912 – у Всесоюз. ін-ті захисту рослин: 1935–54 – зав. лаб. мікології і фітопатології. За сумісн. був проф. С.-г. ін-ту (1916–41) та Ун-ту (1923–54; усі – Ленінград). Від 1954 – на пенсії. Н. – один із засн. мікол. секції Ботан. т-ва СРСР (був секр., головою); чл. редколегії «Phyto­patho­logische Zeitschrift» (від 1928). Наук. дослідження: фітопатологія рослин (фузаріоз злаків, кіла капусти, склероспороз жита та ін.); грибні хвороби саранчі (Середня Азія); стахіботріотоксикоз коней (Україна). Вивчав мікофлору Алтай. краю, Далекого Сходу, Уралу, Архангел., Ленінгр. і Тульс. обл. (усі – РФ), а також Серед. Азії, Криму (1931) і Кам'янець-Поділ. (нині Хмельн.) обл. (1938). У результаті експедицій зібрав велику мікол. колекцію, зокрема описав 25 нових родів і понад 200 нових видів грибів. Вивчав питання імунітету рослин, еволюції паразитизму у різних групах грибів, онтогенезу та взаємодії патоген. грибів і їх господарів, проблеми виду у грибів. Автор ґрунтов. підручників з фітопатології, методів мікол. і фітопатол. досліджень, а також основ ботан. мікротехніки.

Пр.: Общий курс фитопатологии. 2-е изд. Москва; Ленинград, 1926 (укр. мовою – Х., 1928); Список грибов, собран­ных в Крыму Н. А. Наумовым 3–10 сентября 1927 г. // Мат. по микологии и фитопатологии за 1929 г. 1931. Т. 8, вып. 2; Болезни овощных и садовых растений: (С основами общей фитопатологии). Ленинград, 1931; Определитель мукоровых. 2-е изд. Москва; Ленинград, 1935; Методы микологических и фитопатологических исследований. Мос­ква; Ленинград, 1937; Стахиботриотоксикоз лошадей: Отчет экспедиции Наркомзема. Микол. раздел. Каменец-Подольск, 1938; Ржавчина хлебных злаков. Мос­ква; Ленинград, 1939 (спів­авт.); Болезни сельскохозяйственных растений. Мос­ква; Ленинград, 1952 (польс. мовою – 1952, китай. – 1955); Флора грибов Ленинградской области. Вып. 1. Архими­цеты и фикомицеты. Москва; Ленинград, 1954; Вып. 2. Дискомицеты. Москва; Ленинград, 1964.

Літ.: Бабаян А. А. Н. А. Наумов // Изв. АН СССР. 1959. Т. 12, № 9; Горленко М. В., Потлайчук В. И., Владимирская М. Е., Хохряков М. К. Николай Александрович Наумов (1888–1959) // Микология и фитопатология. 1988. Т. 22, № 5; Новотельнова Н. С., Потлайчук В. И. Николай Александрович Наумов. 1888–1959. Москва, 2000.

Т. В. Андріанова


Покликання на статтю