Населення — Енциклопедія Сучасної України

Населення

НАСЕ́ЛЕННЯ – безперервно відновлювана у процесі відтворення сукупність людей на Землі загалом або в її окремих регіонах, країнах, населених пунктах тощо. За дослідж. вчених, наприкінці епохи палеоліту (бл. 15 тис. р. до н. е.) чисельність Н. Землі становила 3 млн; наприкінці епохи неоліту (2 тис. р. до н. е.) – 50 млн; на поч. н. е. – 230 млн; наприкінці 1 тис. н. е. – 275 млн; 1900 – 1,6 млрд; 2019 – понад 7,7 млрд осіб. Станом на 2017 в Азії проживало 4,5 млрд, Африці – 1,1 млрд, Європі – 830 млн, Пн. Америці – 567 млн, Пд. Америці – 422 млн, Австралії й Океанії – 34 млн осіб. Найбільші за чисельністю Н. країни (станом на 2019): Китай – 1397 млн, Індія – 1947 млн, США – 329 млн, Індонезія – 268 млн, Бразилія – 209 млн, РФ – 142 млн осіб. За переписом 2001, в Україні проживало 48 457 102 особи (складає 93,7 % до 1989). Щорічно Н. планети зростає прибл. на 70 млн осіб.

У юрид. значенні до Н. конкрет. держави належать її громадяни, а також іноземці, особи без громадянства (апатриди) та особи з подвій. або множин. громадянством (біпатриди), які постійно перебувають на тер. даної держави на закон. підставах. Характер. ознакою Н. є його просторово-територ. єдність. Н. здійснює свою життєдіяльність у ме­жах як усієї держави, так і її адм.-територ. одиниць. В Україні – це АР Крим, області, р-ни, міста, р-ни в містах, с-ща і села. Кількісні характеристики Н. визначають під час період. переписів. При цьому, зазвичай, враховують всіх осіб, які фактично проживають у певному приміщенні, незалежно від прописки (постій. чи тимчас.) і права на житл. площу.

О. В. Батанов, С. Б. Чехович

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. В. Батанов, С. Б. Чехович . Населення // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71136 (дата звернення: 24.10.2021)