Кіфоренко Борис Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Кіфоренко Борис Микитович

КІФОРЕ́НКО Борис Микитович (16. 05. 1939, Москва) – фахівець у галузі механіки. Чоловік С. Кіфоренко. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1993). Закін. Київ. ун-т (1961). Працював на підпр-ві п/с 231 (Київ, 1961–62). Від 1965 – у Київ. ун-ті: 1993–2003 – зав. каф. механіки суціл. середовищ, від 2003 – проф. цієї каф. (від 2006 – за сумісн.). Від 2006 – пров. н. с. Ін-ту механіки НАНУ (Київ). Наук. дослідження: механіка косміч. польоту, матем. моделювання процесів керування у живій природі. Запропонував методи керування рухом міжорбітал. транспорт. апаратів; обчислення оптимал. траєкторій із сингуляр. дугами інтегрування.

Пр.: Оптимальные траектории с сингулярными дугами // Автоматика и телемеханика. 1974. № 12 (співавт.); Minimum time transfer of a low thrust rocket in strong gravity fields // Acta Astronautica. 2003. Vol. 52, № 8 (співавт.); How we will go to Mars // Там само. 2003. Vol. 54, № 1 (співавт.); Проблемы оптимизации и моделирования в механике космического полета // ПМ. 2004. Т. 40, № 1; Принцип Анохина–Парето как критерий отбора действительных движений в живой природе // ПУИ. 2006. № 1, 2 (співавт.); Comparison of the rocketengines efficiency in the case of low thrust orbit-to-orbit transfers // Acta Astronautica. 2007. Vol. 60, № 10–11 (співавт.).

В. Б. Ларін


Покликання на статтю