Народне господарство та облік — Енциклопедія Сучасної України

Народне господарство та облік

«НАРО́ДНЕ ГОСПОДА́РСТВО ТА О́БЛІК» – державне видавництво. Засн. 1933 у Харкові при Упр. нар.-госп. обліку УСРР (УНГО УСРР). Від 1935 – у Києві. Мало винятк. право на вид. всіх офіц. праць УНГО УСРР. Друкували період. й неперіод. наук.-популярну літ-ру з обліку й статистики всіх галузей нар. госп-ва, публікували окремі обліково-статист. праці тощо. Випускали «Інформаційний лист УНГО УСРР» (1933–34), щомісяч. планово-екон. журнал Держплану і УНГО «Соціалістична Україна» (1934), а також книжки – «Виконання народньо-господарського плану УСРР» (1933), «Спрощене рахівництво в колгоспах на 1934 рік для дрібних колгоспів, що не обслуговуються МТС» (1934); статист. довідники – «Народне господарство УСРР» (1935, 1-й статист. довідник, випущ. в УСРР), «Молодь УСРР», «Райони УСРР», «УСРР в цифрах» (усі – 1936), «Жінка Соціалістичної України», «Соціалістична Україна» (обидва – 1937). Ред. – О. Асаткін.

ДА: ЦДАВО України. Ф. 555, оп. 1, спр. 326.

Л. І. Гальчук, М. О. Гринько


Покликання на статтю