Народне господарство — Енциклопедія Сучасної України

Народне господарство

НАРО́ДНЕ ГОСПОДА́РСТВО – система суспільного виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів; економіка, господарство всієї країни. Термін «Н. г.» разом із терміном «нар.-госп. комплекс» широко використовували у соц.-екон. і законодав. практиці рад. періоду. В сучас. екон. законодавстві України більш уживаними є терміни «економіка України», «нац. госп-во». У повному обсязі поняття Н. г. правомірне для окремого екон. регіону і держави загалом, адм. р-н розглядають як частину Н. г. країни. Первин. структурами (ланками) Н. г. є підпр-ва (фірми) та вироб. орг-ції (незалежно від форм власності), фермер. госп-ва, особисті підсобні госп-ва громадян. Загалом Н. г. України має складну структуру, що об'єднує числен­ні галузі та підгалузі, різні форми та види діяльності. Враховуючи участь у створенні сукуп. сусп. продукту і нац. доходу, все сусп. вироб-во країни поділяють на сферу матеріал. вироб-ва, до якої належать усі галузі й види діяльності, що створюють матеріал. блага, і невироб. сферу, що включає ті види діяльності, у процесі яких безпосередньо не створюють матеріал. продукти. У свою чергу, сферу матеріал. вироб-ва поділяють на вироб-во засобів вироб-ва і вироб-во продуктів споживання. При цьому найбільшу частку валового сусп. продукту і нац. доходу створюють у галузях пром-сті й аграр. секторі економіки.

В. П. Нагребельний


Покликання на статтю