Наремський Микола Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Наремський Микола Костянтинович

НАРЕ́МСЬКИЙ Микола Костянтинович (20. 10. 1922, Одеса – 15. 12. 2003, там само) – фахівець у галузі підйомно-транспортної техніки і механізації вантажно-розвантажувальних робіт. Д-р тех. н. (1980), проф. (1981). Закін. Одес. технол. ін-т (1951), де від 1954 й працював (нині академія харч. технологій): від 1963 – 1-й декан ф-ту автоматизації та приладобудування, 1966–76 – зав. каф. дозиметрії, 1980–81 – каф. підйомно-транс­порт. машин, 1981–83 – каф. механізації вироб. процесів і автомат. ліній, від 1984 – проф. цієї каф., від 1987 – каф. технології елеватор. пром-сті, 1993–2001 – каф. приклад. механіки. 1959–60 викладав в Ухан. ін-ті інж. водного транспорту (Китай). Наук. дослідження: механіка сипучих середо­вищ (тонкодисперсні системи); іонізація замкнених об'ємів повітря, генерація і вимірювання концентрації іонів, системи авторегулювання концентрації іонів у спец. приміщеннях; взаємодія зерен пшениці з інфрачервоним випромінюванням і створення вимірюв. перетворювачів та приладів для визначення якості зерен пшениці; аналіз і удосконалення методів та засобів завантаження контейнерів і ємностей для зберігання й транспортування харч. та зерн. вантажів.

Пр.: О представительности пробы при анализе дисперсного состава порошков // Автоматизация технол. процессов: Сб. Тула, 1975. Вып. 1; Квантование гистограмм при графическом представлении результатов дисперсного анализа // Исслед. и расчет элеватор. сооружений: Науч. тр. Москва, 1976. Вып. 2; Электро­гравитационная классификация тонко­дисперсных порошков по массе частиц // Порошк. металлургия. 1977. № 12; Циклическая классификация микропорошков в переменном электрическом поле // Там само. 1979. № 3; Сравнительный анализ кондуктометрического и микро­скопического методов определения дис­персности порошков // Там само. 1990. № 10; Классификация порошков в элек­трическом поле // Там само. № 12.

П. М. Монтік


Покликання на статтю