Нардід Олег Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Нардід Олег Анатолійович

НАРДІ́Д Олег Анатолійович (15. 05. 1947, с. Стельмахівка Куп'ян. р-ну Харків. обл.) – кріобіолог, біофізик. Д-р біол. н. (2013), проф. (2014). Закін. Харків. ун-т (1970). Працює від 1972 в Ін-ті проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ (Харків): від 1986 – зав. лаб., від 1996 – пров. н. с., від 2000 – зав. відділу кріобіофізики, від 2015 – заст. дир. з наук. роботи; за сумісн. 2007–14 – доц., від 2015 – проф. каф. фіз. і біомед. електроніки та комплекс. інформ. технологій Харків. ун-ту. Основоположник наук. напряму – низькотемператур. біології біомакромолекул. Наук. дослідження: вивчення на молекуляр. рівні механізмів кріопошкоджень і кріозахисту біол. об'єктів у процесі низькотемператур. консервування, ролі в цих процесах білок-ліпід. взаємодій, молекуляр. механізмів адаптації біол. структур до змін умов життєдіяльності організмів. Розробив гіпотезу про механізми кріо­захисту біол. об'єктів від гіперконцентрації солей, що виникають у результаті фазового пе­реходу води до твердої фази в процесі заморожування. Автор метод. рекомендацій щодо довгострок. зберігання клітин донор. крові та біосенсорів.

Пр.: Protective effect of placenta extracts against nitrite-induced oxidative stress in human erythrocytes // Cellular & mo­lecular biology letters. 2012. Vol. 17, № 2 (спів­авт.); Effect of low temperatures on protein systems // Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2014. Vol. 24, № 2; Оцінка активності дихального ланцюга мітохондрій гепатоцитів та кардіоміоцитів щурів за штучного гіпобіозу методом спінового зонду // Біологія тварин. 2015. Т. 17, № 3 (спів­авт.); Influence of freezing down to 77.15 K on structure and antioxi­dant power of some proteins // Low Tempe­rature Physics. 2017. Vol. 43, № 6 (спів­авт.); Benefical impact of human placenta extracts on erythrocyte membrane thermo­stability // Trakia J. of Sciences. 2018. № 3 (спів­авт.); ДСК-дослідження дії фракцій екстрактів плаценти людини на термічну стабільність білкових комплексів еритроцитарних мембран // Доп. НАНУ. 2018. № 3 (спів­авт.).

М. І. Щетинський


Покликання на статтю