Напруга електрична — Енциклопедія Сучасної України

Напруга електрична

НАПРУ́ГА ЕЛЕКТРИ́ЧНА – переміщення одиничного позитивного електричного заряду ділянкою кола. У потенціал. електр. полі така робота не залежить від шляху, яким переміщується заряд, у цьому випадку Н. е. між двома точками дорівнює різниці потенціалів між ними. ЇЇ визначає інтеграл напруженості ефектив. електр. поля (разом із сторон. полями) вздовж заданого контура, що з'єднує дві точки (1, 2) кола: U = ʃ12Eldl, де dl – елементарне переміщення вздовж контура, El – проекція напруженості електр. поля на dl. Н. е. на затискачах джерела струму вимірюють роботою електр. струму з переміщення одинич. додат. заряду вздовж шляху, що лежить ззовні джерела; в цьому випадку її називають падінням напруги на зовн. колі. Н. е. на затискачах джерела струму менша за електрорушійну силу (ерс) цього джерела на величину падіння напруги всередині нього і визначається законом Ома: U = x – Ir, де I – сила струму, r – внутр. опір джерела, R – електр. опір зовн. ділянки кола, а x – його електрорушійна сила. При розімкненому колі (I = 0) напруга на затискачах джерела дорівнює його ерс. У випадку змін. струму розрізняють миттєве значення Н. е. і діюче (ефективне) – середнє квадратичне за період. Діюче значення Н. е. виражається через амплітудне Umax через вираз Uåô = Umax / √2. Н. е. вимірюють у вольтах (1 В = 1 Дж/А·с).

Літ.: Сивухин Д. В. Общий курс физики. Электричество. Москва, 1977; Кучерук І. М., Горбачук І. Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм: Навч. посіб. К., 1995; Бушок Г. Ф., Венгер Є. Ф. Курс фізики. Електрика і магнетизм: Навч. посіб. Кн. 2. К., 2003; Гуменюк А. Ф. Електрика та магнетизм: Навч. посіб. К., 2008.

В. А. Одарич

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. А. Одарич . Напруга електрична // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71280 (дата звернення: 24.10.2021)