Нансена Місія — Енциклопедія Сучасної України

Нансена Місія

НА́НСЕНА Місія – неофіційна назва об'єд­нання 15-ти національних релігійно-доброчинних товариств і комітетів Червоного хреста під егідою Міжнародного комітету Червоного хреста, яку очолював Ф. Нансен. До Н. м. входили: Ком-т Нансена в Амстердамі, Швейцар., Швед., Нідерланд., Данський, Норвез., Нім. Червоні хрести, Швейцар. та Італ. ком-ти допомоги дітям, Універсал. євр. конф. допомоги, Європ. допомога студентам, Т-во адвентистів сьомого дня, Серб.-словен.-хорват. ком-т, Чехо-Словац. місія допомоги, Т-во допомоги дітям Нідерланд. Червоного хреста. Створ. у серпні 1921 на 1-й Міжнар. конф. допомоги голодуючим Рад. Росії у Женеві за участі 80-ти представників 48-ми т-в Червоного хреста і європ. держав. Розгорнула діяльність восени 1921 згідно з угодою від 27 серпня 1921 про надання Міжнар. Червоним хрестом допомоги голодуючим РСФРР, підписаною Ф. Нансеном і наркомом закордон. справ РСФРР Г. Чичеріним. Саме завдяки виступові представника Н. м. за межами Росії Е. Фріку на 2-й Міжнар. конф. допомоги голодуючим Рад. Росії (січень 1922) світ. громадськість дізналася про голод в Україні (див. Голод 1921–23). Віце-президент Міжнар. т-ва Червоного хреста, особл. уповноважений верхов. комісара Ліги Націй у справах репатріації військовополонених з України зробив доповідь про становище в Україні за поданням голови виїзної місії Укр. т-ва Червоного хреста І. Холодного. 1922 Н. м. поширила роботу на УСРР відповідно до договору, укладеного в грудні 1921 з головою уряду та наркомом закордон. справ УСРР Х. Раковським. За змістом текст договору був ідентичним до раніше підписаного з РСФРР і близьким до угод, укладених між рад. урядами та Американською адміністрацією допомоги (АРА) в РСФРР і УСРР, зокрема всі договори з іноз. доброчин. орг-ціями мали пункт про зобов'язання їхніх представників займатися у рад. респ. виключно доброчин. діяльністю. Проте Ф. Нансен, на відміну від кер. АРА Г. Гувера, прийняв пропозицію рад. сторони розподіляти допомогу через рад. комісії допомоги голодуючим і відмовився від створення влас. апарату (цей факт використано проти нього в ідеол. дискусії навколо допомоги голодуючим у Лізі Націй, у рос. емігрант. колах, а також у Норвегії). Зважаючи на лояльність Ф. Нансена до більшов. режиму, рад. влада активно пропагувала його діяльність у ЗМІ, у той час як АРА, в апараті якої працювали голодуючі з числа т. зв. позбавленців (осіб, позбавлених політ. прав), необґрунтовано критикувала та звинувачувала в антирад. діяльності. В УСРР Н. м. розпочала роботу в серед. травня 1922, її укр. контору (мала відділ. у Харкові та Миколаєві) очолив В. Квіслінґ. 10 із 60-ти співроб. Н. м., які працювали у рад. респ., загинули від тифу. До літа 1923 Н. м. доставила в УСРР 315 тис. пудів продовольства (12,2 млн пайків), понад 1 тис. продовол. і речових пакунків, 40 т медикаментів на суму 140 тис. дол. США, 50 т соку лайма, 116 т риб'ячого жиру. Загалом продовол. допомогу отримали 90 180 осіб.

Особл. увагу Н. м. приділяла боротьбі з епідеміями, допомозі безпритульним, учнів. молоді й інтелігенції, зокрема студентам надавала допомогу орг-ція «European Student Relief» («Європейська допомога студентам»), проф. – «Nansen's Intellectual Relief» («Нансенівська допомога працівникам інтелектуальної праці»), що входили до складу Н. м. Представником останньої в УСРР був д-р Г. Ланнунінґ. Студенти отримували від місії їжу (у Харкові діяли 2 студент. їдальні на 1 тис. осіб кожна), підручники та одяг, а проф., окрім продовол. і речових пакунків, – різні види наук.-тех. допомоги. До продовол. пакунків Н. м. входило 7 кг борошна, 4 банки згущеного молока, по 1 кг сала й цукру та 40 г чаю; вартість кожного становила 2 дол. США. Допомогу безпритульним надавали через харків. дит. будинок для 85-ти осіб. Окремим напрямом роботи Н. м. стала вироб. допомога селянам. На особисті кошти Ф. Нансена (Нобелів. премія миру) та дотації нім., франц., швед. фірм створ. с.-г. дослідну станцію у с. Михайлівка (нині Апостолів. р-ну Дніпроп. обл.), що стала провід. насінниц. госп-вом УСРР. Значні кошти витрачено й на завезення 45-ти тракторів для орг-ції трактор. загонів. 1923 Ф. Нансена обрано почес. чл. Укр. т-ва Червоного хреста.

Літ.: Мовчан О. М. Іноземна допомога голодуючим України, 1921–1923 рр. // УІЖ. 1989. № 10; Кульчицький С. В., Мовчан О. М. Крізь московські перепони: Іноземна допомога голодуючим України під час голоду 1921–1923 рр. // ПЧ. 2000. № 9–10; Михайловський Т. Діяльність міжнародних організацій на Миколаївщині у 20-х рр. ХХ ст. // Крає­знавство. 2010. № 4.

ДА: Центр. держ. арх. вищих органів влади та упр. України. Ф. Р-4, оп. 1, спр. 597, арк. 31–32.

О. М. Мовчан


Покликання на статтю