Народного декоративного мистецтва Чернігівщини музей — Енциклопедія Сучасної України

Народного декоративного мистецтва Чернігівщини музей

НАРО́ДНОГО ДЕКОРАТИ́ВНОГО МИСТЕ́ЦТВА ЧЕРНІ́ГІВЩИНИ Музей Засн. 1978 як відділ Черніг. істор. музею у Катерининській церкві (пам'ятка арх-ри нац. значення 17–18 ст.), 1979 відкрито для відвідувачів. Від 2006 – в істор. музеї. Експозиція музею побудована за худож. проектом Ю. Кисличенка та І. Левицької. Осн. фонд – бл. 5 тис. од. зберігання. У музеї експоновані: вишивка (традиц. нар., вишивка козац. старшини, гаптування), ткацтво та килимарство, гончарство, художнє оброблення дерева, лози й соломи, декор. розпис, аплікація й вибійка, вироби з бісеру, нар. вбрання й нар. муз. інструменти 18–19 ст.; роботи Г. Григоренко, Н. Верхочуб, К. Каращук, О. Костюченко, Л. Панько, Н. Черняк (вишивка), С. Нечипоренка (ткацтво), династій Піщенків і Пузирів, І. Фігури, І. Бібіка, М. та Г. Денисенків (кераміка), А. Колошина, О. Камишнікова, А. Штепи, М. Панька, С. Свят­ного, А. Семенцова (різьблення на дереві), С. і В. Шльончиків (лозоплетіння), О. Коровицької (роз­пис на папері), О. та Н. Саєнків (інкрустація соломкою, килимарство, вибійка), В. Гузія (інкрустація соломкою), О. Корнієвського й О. Шльончика (виготовлення муз. інструментів); продукція підпр-в Чернігівщини: вишиті блузи, сорочки, рушники, серветки, скатертини Черніг., Ніжин. і Прилуц. ф-к худож. виробів; килими та плахти, ткані рушники Дігтярів. ф-ки худож. виробів (Срібнян. р-н); плахт. тканина Остер. ткац. ф-ки (Козелец. р-н); меблі, вази, абажури, кошики Черніг. ф-ки лозових виробів; керам. вироби Олешнян. гончар. цеху (Ріпкин. р-н). Осн. види діяльності: екскурс., лекц., проведення уроків народознавства. Організовано виставки: «Народні музичні інструменти» (1987), «Чернігівщина в житті і творчості Тараса Шевченка» (1989), «Побут козацької старшини» (1992), «Декоративно-ужиткове мистецтво у православному богослужінні» (2000), «Народна іграшка» (2001), «Український народний костюм» (2005).

Літ.: Музей народного декоративного искусства Черниговщины. Чг., 1987; Тютюнник Є. Музей виїхав у «нікуди» // Уряд. кур'єр. 2012, 13 верес.; Зайченко В. Душі народної криниця. Діяльність музею декоративного мистецтва в стінах Катерининської церкви // Катеринин. церква в Чернігові. Чг., 2015; Лихачева С. Був у Чернігові Музей... // Деснян. правда. 2016, 3 груд.

Л. П. Линюк

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Л. П. Линюк . Народного декоративного мистецтва Чернігівщини музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71317 (дата звернення: 26.10.2021)