Кічук Надія Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Кічук Надія Василівна

КІЧУ́К Надія Василівна (27. 03. 1952, с. Суворове, нині смт Ізмаїл. р-ну Одес. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (1993), проф. (1994). Закін. Ізмаїл. пед. ін-т (1974), де відтоді й працює (нині гуманітар. ун-т): від 1981 – зав. каф. педагогіки і методики початк. навч., від 1996 – декан пед. ф-ту, від 2002 – зав. каф. заг. та соц. педагогіки. Досліджує проблеми формування твор. особистості фахівця в умовах вищої пед. школи.

Пр.: Формування творчої особистості вчителя. К., 1990; Від творчості вчителя до творчості учня: Навч. посіб. Ізмаїл, 1996; Педагогічна творчість: методологія, теорії, технології. К., 2005 (співавт.); Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у вищій школі. Ізмаїл, 2007 (співавт.); Проблеми застосування компетентнісного підходу у вищій технічній школі // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. 2010. Вип. 179.

М. О. Князян


Покликання на статтю