Набока Ольга Георгіївна — Енциклопедія Сучасної України

Набока Ольга Георгіївна

НАБО́КА Ольга Георгіївна (13. 10. 1972, м. Вахрушеве, нині Боково-Хрустальне Луган. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2014), проф. (2015). Закін. Слов’ян. пед. ін-т (Донец. обл., 1995), де відтоді й працює (нині Донбас. пед. ун-т): 2007–12 – декан ф-ту економіки й упр., від 2012 – перший проректор. Наук. дослідження: пед. технології профес. підготовки, адміністрування та упр. закладами освіти.

Пр.: Професійно-орієнтовані технології навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів: теорія та методика застосування. Слов’янськ, 2012; Організація освітнього процесу у Донбаському державному педагогічному університеті (імплементація положень ЗУ «Про вищу освіту») // Практ. посіб. для кер. структур. підрозділів ВНЗ. Слов’янськ, 2015; Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до проектування професійно-орієнтованих технологій навчання // Science Rise. 2018. № 5; Освітня програма як інструмент забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту. Сер. 5. Пед. науки: реалії та перспективи. Вип. 60, т. 2. К., 2018.

С. О. Омельченко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
С. О. Омельченко . Набока Ольга Георгіївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71391 (дата звернення: 25.09.2021)