Навакатікян Олександр Оганесович — Енциклопедія Сучасної України

Навакатікян Олександр Оганесович

НАВАКАТІКЯ́Н Олександр Оганесович (20. 04. 1925, Єреван – 03. 11. 2006, м. Сідней, Австралія) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1963), проф. (1965), акад. НАНУ (1992), АМНУ (1993), чл.-кор. Рос. АМН (1988). Засл. діяч н. УРСР (1985). Закін. Пн.-Осетин. мед. ін-т (м. Дзауджикау, нині Владикавказ, РФ, 1948). Працював лікарем; 1951–68 – в Ін-ті гігієни праці та профзахворювань (Донецьк): ст. н. с., зав. відділу, заст. дир.; від 1968 – в Ін-ті медицини праці АМНУ (Київ): заст. дир. з наук. роботи (1968–96), зав. відділу фізіології праці (1996–2000). Досліджував проблеми гігієни та фізіології праці, пов'язані з високою нервово-емоцій. напругою, зокрема вивчення поєднаної дії нервово-емоцій. напруги, фіз. навантаження, фіз. і хім. факторів вироб. сере­довища на фізіол. функції, працездатність та стан здоров'я; виявляв механізми переходу фізіол. змін у передпатологію та патологію; розробляв підходи до фізіол. регламентації робіт.

Пр.: Функции дыхания при пневмокониозах и пылевых бронхитах. Мос­ква, 1967; Возрастная работоспособность лиц умственного труда. К., 1979; Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов. К., 1984; Физиология и гигиена умственного труда. К., 1987; Здоровье и работоспособность при умственном труде. К., 1989.

Літ.: 80-річчя академіка НАН та АМН України О. О. Навакатікяна // Укр. журн. з пробл. медицини праці. 2005. № 1; Олександр Оганесович Навакатікян: Некролог // Журн. АМНУ. 2006 Т. 12, № 4.

В. В. Кальниш


Покликання на статтю