Наваліхіна Ніна Костянтинівна — Енциклопедія Сучасної України

Наваліхіна Ніна Костянтинівна

НАВАЛІ́ХІНА Ніна Костянтинівна (01(14). 09. 1917, Петроград, нині С.-Пе­тер­бург – 04. 02. 2001, Київ) – вчений-генетик. Д-р біол. н. (1976). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1941). У 1947–48 працювала у наук. установах Москви та Моск. обл. 1949–57 – м. н. с. Деркул. ліс. дослід. станції Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації (Ворошиловгр., нині Луган. обл.); 1957–61 – ст. н. с. дендропарку Веселі Боковеньки Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації (Долин. р-н Кіровогр. обл.); 1961–63 – м. н. с. відділу генетики Центр. Респ. ботан. саду АН УРСР; 1963–67 – м. н. с., 1967–68 – ст. н. с. відділу генетики Ін-ту ботаніки АН УРСР; 1968–73 – ст. н. с. відділу цитогенетики і поліплоїдії Ін-ту мікробіології і вірусології АН УРСР, 1973–77 – Ін-ту молекуляр. біології і генетики АН УРСР (усі – Київ). Осн. напрям наук. дослідж. – експерим. поліплоїдія конюшини. Співавторка першого вітчизн. тетраплоїд. двоукос. сорту конюшини червоної АН-тетра-I.

Пр.: Экспериментальное получение тетраплоидов у клевера красного (Trif. рr. L). // Полиплоидия и селекция. Мос­ква; Ленинград, 1965; Сохранение фертильности в популяции тетраплоидного красного клевера отбором на нормальное протекание мейоза // ЦГ. 1969. № 3; Генетические основы селекции тетраплоидного клевера красного. К., 1977; Полиплоидия и ее роль в видообразовании рода Trifolium L. // Эксперим. генетика растений. К., 1977; К методике получения исходного материала, селекции и агротехнике высокоурожай­ных и тетраплоидных сортов клевера красного // Генофонд и селекция многолетних трав. К., 1983.

Літ.: Кунах В. А. Розвиток генетики в Національній академії наук України. До 90-річчя від часу заснування Української академії наук. К., 2009; Його ж. Хронологія Українського товариства генетиків і селекціонерів у з'їздах. До 50-річчя від часу заснування // Вісн. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів. 2017. Т. 15, № 1.

В. А. Кунах


Покликання на статтю