Навашин Сергій Гаврилович — Енциклопедія Сучасної України

Навашин Сергій Гаврилович

НАВА́ШИН Сергій Гаврилович (02(14). 12. 1857, с. Царевщина, нині Саратов. обл., РФ – 10. 12. 1930, м. Дитяче Село, нині Пушкін С.-Пе­тербур. міськради, похов. у Мос­кві) – ботанік. Батько М. Навашина. Д-р ботаніки (1896), акад. АН СРСР (1918), ВУАН (1924), чл.-кор. Бавар. АН (1908). Іноз. чл. Лондон. Ліннеїв. т-ва (1911). Премія ім. К. Бера С.-Петербур. АН (1904). Навч. у Мед.-хірург. академії (С.-Пе­тербург, 1874–78), закін. Моск. ун-т (1881). Викладав у Моск. ун-ті, Петров. с.-г. академії (Москва), С.-Пе­тербур. ун-ті. 1894–1914 – проф. каф. морфології та систематики рослин Ун-ту св. Володимира у Києві, водночас – дир. Ботан. саду при ньому. Опікувався справами Київ. т-ва натуралістів (1913–15 – його голова). 1918–23 – проф. Тифліс. ун-ту (нині Тбілісі). Один із засн. (1923) і 1-й дир. (до 1929) Біол. ін-ту АН СРСР у Москві. 1929–30 – зав. Цитол. лаб. АН СРСР у Дитячому Селі. Вивчав цитологію, ембріологію, морфологію та систематику рослин (зокрема мохів і грибів-паразитів). Створив вітчизн. школу цитології та ембріології рослин. Відкрив подвійне запліднення у покритонасін. рослин (1898). Заклав основи морфології хромосом і каріосистематики. Дослідив у берези механізм проникнення пилк. трубки в насінну бруньку через халазу, проходження трубки у вільхи, в'яза, волоського горіха; довів наявність халазогамії в ін. однопокрив. рослин. 1951 видано його «Избранные труды» (т. 1, Мос­ква; Ленинград).

Пр.: Склеротиния березы. Болезнь сережек. С.-Пе­тербург, 1893; Об обыкно­венной березе Betula alba и морфологическом значении халазогамии. С.-Пе­тербург, 1895; Мхи Средней России. К., 1897; О самостоятельной подвижности мужских половых ядер у некоторых покрытосеменных растений // Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей. 1909. Т. 20.

Літ.: Транковский Д. А. Академик Сергей Гаврилович Навашин. 1857–1930. Москва, 1947; Оксіюк П. Ф. Сергій Гаврилович Навашин (до 100-річчя з дня народження) // УБОЖ. 1957. Т. 14, № 4; Кикоть С. М. Особливості педагогічної діяльності академіка С. Г. Навашина на посаді професора Київського університету св. Володимира // Часопис укр. історії. К., 2008. Вип. 10; Романець О. В. Наукова школа С. Г. Навашина в галузі цитогенетики // Наука та наукознавство. 2013. № 1; Биологи.

ДА: Держ. арх. Києва. Ф. 16, оп. 465, спр. 4802.

О. В. Романець


Покликання на статтю