Кіш Павло Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Кіш Павло Павлович

КІШ Павло Павлович (19. 08. 1931, м. Севлюш, Чехо-Словаччина, нині Виноградів Закарп. обл. – 21. 03. 1992, Ужгород) – хімік. Д-р хім. н. (1977), проф. (1977). Закін. Ужгород. ун-т (1954). Учителював. Від 1962 працював в Ужгород. ун-ті: 1965–71 та 1980–92 – зав. каф. аналіт. хімії. Осн. напрям наук. дослідж. – екстракц.-фотометр. методи визначення елементів з використанням осн. барвників. Один із засн. ужгород. наук. школи аналіт. хімії.

Пр.: Экстракционно-фотометрическое определение микроколичеств цинка в воде, почве и растениях // Агрохимия. 1971. № 6; Экстракция и фотометрическое определение индия в виде тетраиодиндата малахитового зеленого // ЖАНХ. 1974. Т. 29, № 1; Время достижения равновесия при экстракции галогенидных комплексов металлов основными красителями // Там само. 1978. Т. 33, № 5; Экстракция и фотометрическое определение свинца с этиловым фиолетовым // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1983. Т. 26, № 10; Спектрофотометрическое исследование протолитических процессов в растворах хинолиновых красителей // Там само. 1988. Т. 31, № 10; Состояние цианиновых красителей в растворах // Там само. 1992. Т. 35, № 1 (усі – співавт.).

Літ.: Павло Павлович Кіш (до 70-річчя від дня народж.) // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Хімія. 2001. Вип. 6.

Я. Р. Базель


Покликання на статтю