Навроцький Василь Корнійович — Енциклопедія Сучасної України

Навроцький Василь Корнійович

НАВРО́ЦЬКИЙ Василь Корнійович (28. 01. 1897, с. Дєдно Мінської губ., нині Могильов. обл., Білорусь – 06. 10. 1975, Харків) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1939), проф. (1934), акад. АМН СРСР (1960). Засл. діяч н. УРСР (1967). Закін. Харків. мед. академію (1921). Працював лікарем у с. Довськ (нині агромістечко Гомел. обл., Білорусь, 1922–24); сан. інспектором на Донеччині (1924–27); у 1927–53 – в Укр. центр. НДІ гігієни праці і профес. захворювань (Харків): зав. відділу профес. гігієни (1927–39), зав. лаб. токсикології (1939–40), дир. (1941–45), заст. дир. з наук. частини (1946–49), зав. відділу експерим. профес. патології та токсикології (1950–53); водночас – проф. каф. гігієни праці 1-го Харків. мед. ін-ту (1930–40), Харків. фармацевт. ін-ту (1940–41), Новосибір. ін-ту вдосконалення лікарів (РФ, 1941–43); зав. каф. гігієни праці і профес. захворювань Укр. ін-ту вдосконалення лікарів (Харків, 1944–72). Наук. дослідж. у галузі гігієни праці у хім., вугіл., гірничоруд., металург. пром-стях, проблеми клін. профес. патології, фізіології праці, пром. токсикології, імунології, пилової патології.

Пр.: Гигиена труда в каменноугольной промышленности. Москва; Ленинград, 1933; Действие нитрохлорбензола на сердечно-сосудистую систему. Х., 1939; Зміст і методи роботи пункту охорони здоров'я на підприємстві. К.; Х., 1944; Медико-санитарное обслуживание промышленных предприятий: Руководство для промышленных врачей. К., 1951; Методы исследований по гигиене труда на производстве: Пособ. Москва, 1953; Предупреждение заболеваний пневмокониозом (заболевание легких при вдыхании пыли). К., 1955; Роль факторов производственной сре­ды в иммунобиологической реактивности организма // Вест. АМН СССР. 1960. № 3; Пневмокониозы на Украине и меры борьбы с ними // ГиС. 1967. № 7; Гигиена труда: Учеб. Москва, 1967; 1974.

Літ.: Капустник В. А., Аладишева Л. В., Завгородній І. В. та ін. Науковий спадок і роль професора Навроцького В. К. у становленні й розвитку гігієни праці та профілактичної медицини // Укр. журн. з пробл. медицини праці. 2010. № 2; Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р..

Ж. М. Перцева


Покликання на статтю