Навроцький В’ячеслав Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Навроцький В’ячеслав Олександрович

НАВРО́ЦЬКИЙ В'ячеслав Олександрович (20. 01. 1956, смт Любешів Волин. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2001), проф. (2002), чл.-кор. НАПрНУ (2010). Закін. Львів. ун-т (1978), де від 1982 й працював: 2001–02 – проф. каф. кримінал. права та кримінології; 2002–14 – декан юрид. ф-ту і проф. каф. кримінал.-правових дисциплін, від 2016 – проф. каф. кримінал. права та кримінології Львів. ун-ту внутр. справ; водночас від 2016 – проф. каф. теорії права та прав людини Укр. катол. ун-ту (Львів). Осн. напрям наук. дослідж. – кримінал. право України. Обґрунтував необхідність створення теорії кримінал.-правової кваліфікації, розробив гол. положення відповід. вчення, зокрема поняття, підстави та принципи кримінал.-правової кваліфікації.

Пр.: Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. К., 1999; Наступність кримінального законодавства України. К., 2001; Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 9-е вид. К., 2012 (спів­авт.); Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні. Л., 2012 (спів­авт.); Українське кримінальне право. Загальна частина: Підруч. К., 2013 (спів­авт.); Встановлення суб'єктивної сторони фінансування тероризму // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. Ів.-Ф., 2017.

В. К. Грищук


Покликання на статтю