Навчальних закладів України приватної форми власності Асоціація — Енциклопедія Сучасної України

Навчальних закладів України приватної форми власності Асоціація

НАВЧА́ЛЬНИХ ЗА́КЛАДІВ УКРАЇ́НИ ПРИВА́ТНОЇ ФО́РМИ ВЛА́СНОСТІ Асоціація Засн. 1993 у Києві на першій Всеукр. конф. ВНЗів недерж. форми власності як Всеукр. асоц. приват. ВНЗів. Від 1998 – Асоц. навч. закладів України недерж. форми власності, від 2004 – сучасна назва. В Асоціації діють центри закладів вищої освіти, серед. навч. закладів, міжнар. зв'язків, студент. ініціатив. Осн. напрями діяльності: представництво в органах держ. виконав. влади та органах місц. самоврядування інтересів навч. закладів, засн. на приват. формі власності; узагальнення поглядів та пропозицій окремих навч. закладів, налагодження інформ. зв'язку між цими навч. закладами, а також держ. навч. закладами й установами управління; соц. захист учасників навч.-вихов. процесу членів Асоціації; орг-ція темат. семінарів, конф., курсів, культурно-масових заходів, у яких беруть участь представники закладів вищої освіти різних форм власності з багатьох областей України. Від 1998 видає ж. «Економіка і управління». Щорічно публікує матеріали міжнар. та всеукр. конф., зокрема «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість», «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку», «Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти», «Україна XXI століття: тенденції та перспективи розвитку». Голова – І. Ти­мошенко.

Ю. І. Палеха


Покликання на статтю